BACK

TELview TOP


Trung tâm chăm sóc ban ngày cho hòa bình bởi enzeru-tan

Trung tâm chăm sóc ban ngày cho hòa bình bởi enzeru-tan
Số FAX 0958658270[095-865-8270]
Địa chỉ 5-1-22-2F , Nameshi , Nagasaki shi , Nagasaki ken , 852-8061
Loại hình kinh doanh Dịch vụ chăm sóc tại nhàThêm một hình ảnh

Truy cập thông tin
Tổng số truy cập:31
Đầu số095 Số điện thoại Trung cấp865 Số thuê bao8270

Thông tin từ miệng
Thông tin từ miệng đã không được đăng ký

Tên của bạn (tùy chọn)
Tin nhắn


9:0012:0015:0018:0021:000:003:006:009:00
9C
49F
9C
48F
8C
47F
8C
47F
8C
47F
7C
44F
6C
44F
6C
43F
6C
43F
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8m/s
8m/s
9m/s
9m/s
10m/s
9m/s
9m/s
8m/s
8m/s
0.3mm
0.1mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mmThông tin về gần đó
    Snack Deborah [1-1-13 , Nameshi , Nagasaki shi , Nagasaki ken]

BACK

TELview TOP