BACK

TELview TOP


Nhật bản người dân Hàn Quốc kết hợp tất cả chi nhánh Adachi

Nhật bản người dân Hàn Quốc kết hợp tất cả chi nhánh Adachi
Số điện thoại 0338897575[03-3889-7575]
Địa chỉ 1-2-8 , Motoki , Adachi ku , Tokyo to , 123-0853
Loại hình kinh doanh Hiệp hội và các tổ chứcThêm một hình ảnh

Truy cập thông tin
Tổng số truy cập:10
Đầu số03 Số điện thoại Trung cấp3889 Số thuê bao7575

Thông tin từ miệng
Thông tin từ miệng đã không được đăng ký

Tên của bạn (tùy chọn)
Tin nhắn


9:0012:0015:0018:0021:000:003:006:009:00
12C
53F
12C
55F
12C
53F
12C
53F
10C
51F
8C
46F
7C
45F
8C
47F
10C
50F
77%
73%
75%
77%
73%
81%
81%
77%
70%
4m/s
9m/s
8m/s
8m/s
8m/s
6m/s
6m/s
4m/s
3m/s
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mm
0mmThông tin về gần đó

BACK

TELview TOP